Giỏ hàng

Nhà ở phố Ngô Sỹ Liên

Tầng 2

Ở phòng bếp tầng 2, trước lát sàn gạch men nhưng sau 2-3 năm sử dụng bẩn và rất dễ trơn trượt. Vậy nên bây giờ chủ nhà sử dụng Sàn Nhựa Hèm Khóa CLC-1853 để lát phòng bếp. Sàn nhựa trống trơn trượt và chống được nước + mã màu CLC-1853 này có bẩn thì cũng khó mà nhận biết được.

Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Sàn nhựa hèm khóa clc-1853


Tầng 3

Ở phòng tầng 3 trước khi lát sàn nhựa thì đã sử dụng sàn gỗ. Sau 3 năm sử dụng bị cong vênh, mối mọt trong rất xấu nên chủ nhà đã tháo dỡ ra và lựa chọn sàn nhựa hèm khóa mã clc-1856 để sử dụng. Phòng này để cho các cháu vui chơi giải trí và học tập.

Sàn nhựa hèm khóa CLC-1856


Sàn nhựa hèm khóa CLC-1856


Sàn nhựa hèm khóa CLC-1856


Sàn nhựa hèm khóa CLC-1856

Facebook Youtube Top