Giỏ hàng

Sàn nhựa cho Maldives Doctor Spa Đông Anh

Đầu tư số tiền khá lớn cho công trình Spa, nền nhà ban đầu đang là nền gạch đỏ khá cũ kỹ, sau thời gian cân nhắc giữa nền đá hoa mới và sàn nhựa giả gỗ, chủ đầu tư đã quyết định sử dụng sàn nhựa nhờ tính thẩm mỹ cao và khả năng chống trơn trượt, chống nồm của sàn nhựa.

sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1702


sàn nhựa hèm khoá CLC-1707


sàn nhựa hèm khoá CLC-1707


sàn nhựa hèm khoá CLC-1707


sàn nhựa hèm khoá CLC-1707


sàn nhựa hèm khoá CLC-1707

Facebook Youtube Top