clcfloor.com

SÀN NHỰA VÂN BÊ TÔNG

Sàn nhựa giả bê tông CL-651-13
Sàn nhựa giả bê tông CL-651-13
 • Kích thước:
  914 x 152 x 4 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết
Sàn nhựa giả bê tông CL-651-8
Sàn nhựa giả bê tông CL-651-8
 • Kích thước:
  914 x 152 x 4 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết
Sàn nhựa giả bê tông CLC-603-6
Sàn nhựa giả bê tông CLC-603-6
 • Kích thước:
  457 x 457 x 2 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết
Sàn nhựa giả bê tông CLC-651-13
Sàn nhựa giả bê tông CLC-651-13
 • Kích thước:
  457 x 457 x 2 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết
Sàn nhựa giả bê tông CLC-651-8
Sàn nhựa giả bê tông CLC-651-8
 • Kích thước:
  457 x 457 x 2 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết
Sàn nhựa giả bê tông CLC-87019-4B
Sàn nhựa giả bê tông CLC-87019-4B
 • Kích thước:
  457 x 457 x 3 mm
 • Wear layer:
  0.3 mm
 • Xuất xứ:
  Nhập khẩu
 • Bảo hành:
  Theo nhà sản xuất
Giá bán:
Liên hệ
Xem chi tiết